logo_khakrise

پروژه‌های خاکریسه

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان میرداماد، خیابان دکتر مصدق (نفت شمالی)، نبش پنجم، ساختمان سایان، واحد 7
کد پستی: 1919713361
تلفن: 75238 (021)
فکس: 26409262 (021)

مارا دنبال کنید

از دیرباز تمامی پیمانکاران و مدیران پروژه برای آگاهی و اتخاذ تصمیمات مناسب از لحاظ مالی، در پی مقایسه هزینه های انجام شده با در آمد حاصله در صورت وضعیت ها بوده اند تا با مقایسه این دو اقدام به بهبود مدیریت هزینه و مدیریت ادعا نمایند. در عین حال از آنجایی که نحوه ثبت کلیه هزینه ها در اسناد و نرم افزارهای حسابداری استاندارد، دو طرفه و با رعایت سر فصل ها قانونی می باشد لذا یکی از مشکلات عمده در راه تدوین گزارشات فوق ، عدم تطابق گزارش واحد مالی براساس بهای تمام شده فصول فهرست بها می باشد ، به صورتی که انجام این امر در عمل بدلیل عدم ثبت اطلاعات به تفکیک فصول و رشته های فهرست بها در سیستم های حسابداری متعارف مقدور نمی باشد. لذا در راستای انجام این مهم از یک سو و با توجه به ورود مدیریت اطلاعات آنلاین در تمامی عرصه های کسب و کار از سوی دیگر، شرکت خاکریسه از سال 1395 اقدام به پیاده سازی سیستم جامع حسابرسی پروژه ها نموده است.

در این روش ثبت ، با استفاده از نرم افزارهای تحت وب کلیه سندهای مالی بصورت یکطرفه به تفکیک پروژه ها، رشته (ابنیه، تاسیسات برق، مکانیک، تجهیز کارگاه و بالاسری) و فصول فهرست بها ثبت می شوند. این روش ثبت این امکان را فراهم می سازد که در هر لحظه بتوان هزینه هر فصل از رشته های فهرست بها را به تفکیک مواد، مصالح و دستمزد در مقابل درآمد ایجاد شده مقایسه و گزارش نموده و به راحتی در حین انجام کار آیتم های ضرر ده و سود آور را مشخص و میزان هزینه بالاسری و تجهیز کارگاه را کنترل نمود و در پایان هر فصل ،گزارش جامعی از تراز مالی پروژه به تفکیک فصول فهرست بها ارائه داده تا بر این اساس مدیران پروژه بتوانند با استفاده از این اطلاعات تصمیمات مناسبی در جهت مدیریت مالی اتخاذ نمایند.

یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم فوق نظارت آنلاین بر انبار کارگاهها توسط دفتر مرکزی می باشد بطوری که با ریالی کردن انبار، جدا از نظارت بر کمیت اجناس وارد شده امکان دسترسی آسان به قیمت واحد مواد و مصالح میسر گشته و با استفاده از اطلاعات فوق واحد فنی دفتر مرکزی قادر خواهد بود بر روند تدوین صورت وضعیت ها از لحاظ مقایسه کمیت و قیمت های خریداری شده با میزان درج شده در صورتحساب و صورت وضعیت نظارت دقیق داشته باشد.

لازم به ذکر است شرکت خاکریسه در برهه کنونی در حال تدوین نرم افزار تخصصی کنترل بهای تمام شده ،مختص پروژه های پیمانکاری می باشد تا در این راستا دیگر شرکت های همکار را در تجربیات خود سهیم نماید.